43.jpg

Program

 

Festivalprogrammet vil bestå av artister fra hele Norden.

Utendørs aktiviteter både til havs og lands på dagtid over hele øyområdet.

Festivalområde på kveldstid er ved Bygdeboksen med 3 scener og totalt over 50 programposter.

Artister, gjestekokker, kunstnere og ulike dagaktiviteter blir annonsert fortløpende fram mot festivalen.

 
 

Fredag

Lørdag